08.25-08.30 Açılış Prof. Dr. A.Muzaffer Demir, THD Başkanı
  Primer Hemostaz ve Testleri
08.30- 08.50 Primer Hemostaza Genel Bakış Prof. Dr. Cengiz Beyan
09.10- 09.30 Primer Hemostazı Ölçen Global Testler Prof. Dr. Cengiz Beyan
  Sekonder Hemostaz ve Testleri
10.30- 10.50 İn vitro-in vivo pıhtılaşma sistemi Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
10.50- 11.10 Sekonder Hemostazda Preanalitik İşlemler ve Laboratuvar Yöntemleri Prof. Dr. Hale Ören
  Sekonder Hemostaz ve Testleri
11.10- 11.30 Pıhtılaşma Sistemini Ölçen Global Testler Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
11.30-11.50 İzole Faktör Tayini ve İnhibitör Testleri Prof. Dr. Can Balkan
  Fibrinolitik Sistem ve Testleri
13.00- 13.20 Fibrinolize (Tersiyer Hemostaz) Genel Bakış Doç. Dr. Nil Güler
13.20- 13.40 Fibrinolitik Sistem- Preanalitik İşlemler ve Laboratuvar Yöntemleri Doç. Dr. Cafer Adıgüzel
13.40- 14.10 Yaygın damar içi pıhtılaşması ve ilgili testler Doç. Dr. M. Cem Ar
  Tromboza Yatkınlık ve Testleri
14.30-15.00 Trombofiliye Genel Bakış Prof. Dr. Tunç Fışgın
16.00-16.30 Antikoagülan İlaçların İzlemi Doç. Dr. M. Cem Ar
  Genel tartışma 
  Uygulamalı Eğitimler
12.30-13.00 Prof. Dr. Tiraje Tülin Celkan, Prof. Dr. Reyhan Diz-Küçükkaya